Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

hôm nay thầy ra đề làm để nộp bài lấy điểm môn kỹ thuật lập trình ai đọc được tin này thì lên lớp làm bài rùi nộp kìa, ai làm được nhìu bài thì được + nhìu điểm anh em cố gắng lên làm cho nhanh rùi nộp nè Laughing


thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

Hum nay có KTLT àh , kit ko bit nhỉ, ai có đề bài tập thầy cho post lên dùm đi....... thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 149712


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
0867148
Member

0867148
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 100
Coins Coins : 199
Thanked Thanked : 15
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty1. Vieát
chöông trình nhaäp ngaãu nhieân moät maûng coù n soá nguyeân döông. Nhaäp vaøo
moät soá nguyeân döông k. Haõy tính trung bình coäng cuûa caùc phaàn töû trong
maûng coù giaù trò lôùn hôn hay baèng k.


2.
Vieát chöông trình nhaäp vaøo maûng nguyeân
döông A[N], sau ñoù haõy saép xeáp caùc phaàn töû coù giaù trò leû ôû ñaàu
maûng vaø theo thöù töï taêng daàn, caùc phaàn töû chaün ôû cuoái maûng vaø
theo thöù töï giaûm daàn.

Vieát chöông trình nhaäp
vaøo maûng nguyeân döông A[N] vaø 2 soá nguyeân döông p, n. Haõy huûy n phaàn
töû trong maûng A baét ñaàu töø vò trí p. Sau ñoù xuaát maûng A ra maøn hình

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

post = font unicode nhé bạn ... post thế kit đọc = niềm tin ..... thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 149712


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
0867148
Member

0867148
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 100
Coins Coins : 199
Thanked Thanked : 15
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

1. Vieát
chöông trình nhaäp ngaãu nhieân moät maûng coù n soá nguyeân döông. Nhaäp vaøo
moät soá nguyeân döông k. Haõy tính trung bình coäng cuûa caùc phaàn töû trong
maûng coù giaù trò lôùn hôn hay baèng k.


2.
Vieát chöông trình nhaäp vaøo maûng nguyeân
döông A[N], sau ñoù haõy saép xeáp caùc phaàn töû coù giaù trò leû ôû ñaàu
maûng vaø theo thöù töï taêng daàn, caùc phaàn töû chaün ôû cuoái maûng vaø
theo thöù töï giaûm daàn.

Vieát chöông trình nhaäp
vaøo maûng nguyeân döông A[N] vaø 2 soá nguyeân döông p, n. Haõy huûy n phaàn
töû trong maûng A baét ñaàu töø vò trí p. Sau ñoù xuaát maûng A ra maøn hình

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
ABC
Member

ABC
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 25
Coins Coins : 52
Thanked Thanked : 12
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

Font bị lỗi rồi bạn ơi. Post lại đàng hoàng giùm nha. Đang cần gấp lắm bạn ơi.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

đề 1:
viết chương trình nhập ngẫu nhiên một mảng có n số nguyên dương . nhập vào một số nguyên dương k. Hãy tính trung bình cộng của các phần tử trong mảng có giá trị lớn hơn hay bằng k
đề 2:
viết chương trình nhập vào mảng nguyên dương A[N] , sau đó hãy sắp sếp các phần tử có giá trị lẻ ở đầu mảng và theo thứ tự tăng dần , các phần tử chẵn ở cuối mảng và thao thứ tự giảm dần .
đề 3:
viết chương trình nhập vào mảng nguyên dương A[N] và 2 số nguyên dương p,n . Hãy hủy n phần tử trong mảng A bắt đầu từ vị trí p. sau đó suất mảng A ra màn mình.

không phài nộp trên trang thông tin môn học đâu mà nộp tại phòng máy luôn anh em lên đây làm đi Sad


thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

thì nhóm nào nộp theo nhóm đó ngay chiều hôm nay mà Sad


thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

Code:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(int *&a,int &n)
{
    printf("nhap vao so phan tu ");
    scanf("%d",&n);
    a=new int [n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("nhap a[%d]=",i);
        scanf("%d",a+i);
    }
}
void xuat(int *a,int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
        printf("%4d",*(a+i));
}
void xoavitri(int *a, int &n, int x)
{
    for(int i=x;i<n-1;i++)
    {
        a[i]=a[i+1];
    }
    n--;
}
void xoavitrix(int *a ,int &n, int x)
{
    for(int i=x;i<n;i++)
    {
        xoavitri(a,n,i);
        i--;
    }

}
void main()
{
    int n,*a,x;
    nhap(a,n);
    xuat(a,n);
    printf("\nNhap vi tri bat dau can xoa: ");
    scanf("%d",&x);
    xoavitrix(a,n,x);
    xuat(a,n);
    getch();
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(int *&a,int &n)
{
    printf("nhap vao so phan tu ");
    scanf("%d",&n);
    a=new int [n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("nhap a[%d]=",i);
        scanf("%d",a+i);
    }
}
void xuat(int *a,int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
        printf("%4d",*(a+i));
}
void hoanvi(int *x, int *y)
{
    int t;
        t=*x;
        *x=*y;
        *y=t;
}
void sapxeptangdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(a[i]>a[i+1])
            hoanvi(&a[i],&a[i+1]);
        }
    }
}
void sapxepgiamdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(a[i]<a[i+1])
            hoanvi(&a[i],&a[i+1]);
        }
    }
}
//sap xep chan dau le cuoi
void sapxep(int *a, int n)
{
    int *b = new int[n];// mang b chua cac phan tu chan
    int vtb=0;
    int demb=0;
    int *c = new int[n];// mang b chua cac phan tu le
    int vtc=0;
    int demc=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        if(a[i]%2==0)
        {
            b[vtb] = a[i];
            vtb++;
            demb++;
        }
        else
        {
            c[vtc] = a[i];
            vtc++;
            demc++;
        }
    }

    sapxeptangdan(c,demc);
    xuat(c,demc);
    sapxepgiamdan(b,demb);
    xuat(b,demb);
   
}
void main()
{
    int n,*a;
    nhap(a,n);
    xuat(a,n);
    printf("\nSap xep:");
    sapxep(a,n);
    getch();
}


Được sửa bởi Toend2008 ngày Tue 27 Oct 2009, 15:23; sửa lần 1.

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

hi đang cần bài để nộp thank you nha Very Happy


thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

Code:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(int *&a,int &n)
{
    printf("nhap vao so phan tu ");
    scanf("%d",&n);
    a=new int [n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("nhap a[%d]=",i);
        scanf("%d",a+i);
    }
}
void xuat(int *a,int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
        printf("%4d",*(a+i));
}
float giatritrungbinh(int *a, int n,int k)
{
    float s=0;
    int dem=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        if(a[i]>=k)
        {
            s+=a[i];
            dem++;
        }
    }
    return s/dem;
}
void main()
{
    int n,*a,k;
    nhap(a,n);
    xuat(a,n);
    printf("\nNhap vao so nguyen duong k: ");
    scanf("%d",&k);
    float kq=giatritrungbinh(a,n,k);
    printf("Ket qua: %f",kq);
    getch();
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
hintacphi
Member

hintacphi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 547
Coins Coins : 1376
Thanked Thanked : 316
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

hi hi thank ban toend2008 nha!!! giỏi wa mọi người cho toend2008 một dấu + đi nào Laughing
mà bạn ơi bạn có thể nào sửa lỗi bài sắp xếp hok? bài đó chạy được 5 phần tử ah Sad chạy sang phần tử thứ 6 là no sắp tầm bậy rùi hok bit sai chỗ nào nữa . có pro nào sữa được post lên nha tui cho 1 dấu + Very Happy


thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 6f635e27-406f-44d7-8284-b83a6511e024thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT De6dc075-12ec-43af-b511-95fe42e71c02thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT E6476a47-c288-42a5-b040-657d8050db84
Bạn click nút thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Thanks12 là đã góp phần vào Văn Hóa Thank trong 4rum rồi ^^ Thank nhìu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 740835 EDIT BY KIT thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 740835
Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(int *&a,int &n)
{
    printf("nhap vao so phan tu ");
    scanf("%d",&n);
    a=new int [n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("nhap a[%d]=",i);
        scanf("%d",a+i);
    }
}
void xuat(int *a,int n)
{
    for(int i=0;i<n;i++)
        printf("%4d",*(a+i));
}
void hoanvi(int *x, int *y)
{
    int t;
        t=*x;
        *x=*y;
        *y=t;
}
void sapxeptangdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<=n-2;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
        {
            if(a[i]>a[j])
            hoanvi(&a[i],&a[j]);
        }
    }
}
void sapxepgiamdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<=n-2;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
        {
            if(a[i]<a[j])
            hoanvi(&a[i],&a[j]);
        }
    }
}
//sap xep chan dau le cuoi
void sapxep(int *a, int n)
{
    int *b = new int[n];// mang b chua cac phan tu chan
    int vtb=0;
    int demb=0;
    int *c = new int[n];// mang b chua cac phan tu le
    int vtc=0;
    int demc=0;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        if(a[i]%2==0)
        {
            b[vtb] = a[i];
            vtb++;
            demb++;
        }
        else
        {
            c[vtc] = a[i];
            vtc++;
            demc++;
        }
    }

    sapxeptangdan(c,demc);
    xuat(c,demc);
    sapxepgiamdan(b,demb);
    xuat(b,demb);
 
}
void main()
{
    int n,*a;
    nhap(a,n);
    xuat(a,n);
    printf("\nSap xep:");
    sapxep(a,n);
    getch();
}

Test dc thì thanks dùm phát...... thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 191832


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

KIT vẫn chưa nói ra chỗ sai.

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 984264
[You must be registered and logged in to see this link.] đã viết:
Code:


void sapxeptangdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(a[i]>a[i+1])
            hoanvi(&a[i],&a[i+1]);
        }
    }
}
void sapxepgiamdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<n-1;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<n;j++)
        {
            if(a[i]<a[i+1])
            hoanvi(&a[i],&a[i+1]);
        }
    }
}
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT 740835
[You must be registered and logged in to see this link.] đã viết:
Code:

void sapxeptangdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<=n-2;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
        {
            if(a[i]>a[j])
            hoanvi(&a[i],&a[j]);
        }
    }
}
void sapxepgiamdan(int *a, int n)
{
    for(int i=0;i<=n-2;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<=n-1;j++)
        {
            if(a[i]
            hoanvi(&a[i],&a[j]);
        }
    }
}


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
thông báo khẩn đến nhóm thực hành 3 và 4 nè!!!! môn KTLT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Đại Sảnh :: Thông báo về Học Tập - Trường Lớp-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom