Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 [Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ABC
Member

ABC
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 25
Coins Coins : 52
Thanked Thanked : 12
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

Bài 1 : Viết chương trình nhập vào 2 mảng A[N], B[N] và số nguyên p. Hãy chèn mảng B vào mảng A tại vị trí p. Sau đó xuất A ra màn hình.

Bài 2 : cho dãy a(a1,a2,a3...an) và b(b1,b2,b3...bn) Viết chương trình thực hiện các công việc sau :
a) Nhập vào 2 dạy trên sao đó gộp 2 dãy theo thứ tự xen kẽ nhau.
b) Thực hiện việc xóa các phần tự giống nhau trên 2 dãy vừa gộp và in ra màn hình.

Bài 3 : Viết chương trình nhập vào một mảng a, có n phần tử. Ta định nghĩa 1 mảng con tăng dần trong a là một dãy các phần tử liên tiếp gần nhau và có thứ tự tăng dần trong a.
a) Xác định số mảng con tăng có trong a.
b) In ra mảng con tnag8 dài nhất trong a.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
ABC
Member

ABC
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 25
Coins Coins : 52
Thanked Thanked : 12
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

Nộp trong lúc làm thực hành luôn. 25% số điểm thì phải.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
0867148
Member

0867148
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 100
Coins Coins : 199
Thanked Thanked : 15
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

co ai lam hoan chinh roi thi post len cho anh em tham khao di. het han nop roi ma!

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
aoemchuamac1lan
Member

aoemchuamac1lan
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 27
Posts Posts : 41
Coins Coins : 46
Thanked Thanked : 3
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

//Bài 1.
Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(float *&a, float *&b, int &n, int &m,int &p)
{
    //Nhap mang A
    printf("Nhap so phan tu cua mang a: ");
    scanf("%d",&n);
    //Cap phat n vung nho cho mang A
    a = new float[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("a[%d]: ",i);
        scanf("%f",&a[i]);
    }
    //Nhap mang B
    printf("Nhap so phan tu cua mang b: ");
    scanf("%d",&m);
    //Cap phat m vung nho cho mang B
    b = new float[m];
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        printf("b[%d]: ",i);
        scanf("%f",&b[i]);
    }
    //Nhap vi tri q can chen mang B vao mang A
    do
    {
    printf("Nhap vao vi tri can chen mang B vao mang A: ");
    scanf("%d",&p);
    }while(p<0||p>=n);
}
void saukhichen(float *a, float *b, int n, int m,int p)
{
    //cap phat dong 1 mang C gom n+m phan tu
    float *c = new float[n+m];
    //do mang A tu vi tri 0 den vi tri p vao mang C
    for(int i=0;i<p;i++)
    {
        c[i]=a[i];
    }//Do Mang A Den Vi Tri p Ngung lai
    int k=p;//vi tri p duoc gan cho bien k
    //tu vi tri p do mang B vao mang C
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        c[k]=b[i];
        k++;
    }//Do Tat Ca Cac Phan Tu Mang B Vao Mang C Bat Dau Tu Vi Tri k Cua Mang C
    //tu vi tri p tro ve di cua mang A do vao mang C
    for(p;p<n;p++)
    {
        c[k]=a[p];
    }
    //Xoa mang A, cap phat lai cho mang A n+m vung nho
    delete []a;
    a= new float[m+n];
    //Do mang C vao lai mang A
    for(i=0;i<(m+n);i++)
    {
        a[i]=c[i];
    }
    //in mang A ra man hinh
    for(i=0;i<(m+n);i++)
    {
        printf("%8.3f",a[i]);
    }
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    float *a,*b;
    int n,m,p;
    nhap(a,b,n,m,p);
    saukhichen(a,b,n,m,p);
    return 0;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
aoemchuamac1lan
Member

aoemchuamac1lan
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 27
Posts Posts : 41
Coins Coins : 46
Thanked Thanked : 3
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

//Bài 2
Code:
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(float *&a, float *&b, int &n, int &m)
{
    //Nhap mang A
    printf("Nhap so phan tu cua mang a: ");
    scanf("%d",&n);
    //Cap phat n vung nho cho mang A
    a = new float[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("a[%d]: ",i);
        scanf("%f",&a[i]);
    }
    //Nhap mang B
    printf("Nhap so phan tu cua mang b: ");
    scanf("%d",&m);
    //Cap phat m vung nho cho mang B
    b = new float[m];
    for(i=0;i<m;i++)
    {
        printf("b[%d]: ",i);
        scanf("%f",&b[i]);
    }
}
void xoa1phantu(float *c, int &k, int p)//k la so phan tu mang c, p la vi tri can xoa
{
    for(int i=p;i<k;i++)
    {
        c[i]=c[i+1];
    }
    k--;
}

void chenxenke(float *a, float *b, int n, int m)
{
    //cap phat dong 1 mang C gom n+m phan tu
    float *c = new float[n+m];

    //do lan luot mang A,B xen ke vao mang C
    int i=0,j=0,k=0;

    //In Xen Ke
    while(k<(m+n))
    {
        if(i<n)
        {
            c[k]=a[i];//printf("\nC[%d]=A[%d]",k,i);
            k++;
            i++;
        }
       
        if(j<m)
        {
            c[k]=b[j];//printf("\nC[%d]=B[%d]",k,j);
            j++;
            k++;
        }
    }
   
    //in mang C ra man hinh
    printf("\nChen Xen ke:\n");
    for(i=0;i<(m+n);i++)
    {
        printf("%8.3f",c[i]);
    }

    //xoa trung
    for(i=0;i<k-1;i++)
    {
        for(j=i+1;j<k;j++)
        {
            if(c[i]==c[j]&&j>i)
            {
                xoa1phantu(c,k,j);
                j--;
            }
        }
    }

    //mang moi
        printf("\nSau khi xoa trung: \n");
    for(i=0;i<k;i++)
        printf("%8.3f",c[i]);
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    float *a,*b,*c;//mang c la mang chua cac gia tri sau khi xoa trung
    int n,m;
    nhap(a,b,n,m);
    chenxenke(a,b,n,m);
    getch();
    return 0;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
aoemchuamac1lan
Member

aoemchuamac1lan
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 27
Posts Posts : 41
Coins Coins : 46
Thanked Thanked : 3
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

//Bài 3
Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(float *&a, int &n)
{
    //Nhap mang A
    printf("Nhap so phan tu cua mang a: ");
    scanf("%d",&n);
    //Cap phat n vung nho cho mang A
    a = new float[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        printf("a[%d]: ",i);
        scanf("%f",&a[i]);
    }
}
int kttangdan(float *a,int vtdau,int vtcuoi)
{
    int flag=1;
    for(int i=vtdau;i<vtcuoi;i++)
    {
        for(int j=i+1;j<=vtcuoi;j++)
        {
            if(a[i]>a[j])
                flag=0;
        }
    }
    return flag;
}   
void mangcontangdan(float *a, int n)
{
    int dem=0;//dem so mang con
    int mangcondainhat=0;//gia su co 0 phan tu
    int vtdaumangcondainhat=0;
    int vtcuoimangcondainhat=1;
    for(int i=0;i<n-1;i++)//bien i lavi tri dau tien so sanh
    {
       
        for(int j=i+1;j<n;j++)//bien j la vi tri cuoi dung so sanh
        {
            int temp=i;
            if(kttangdan(a,temp,j)==1)//so sanh cac phan tu gioi han tu vt i den vt j
            {
                dem++;//tang dang thi dem
                printf("\nMang Con Tang Dan Thu %d:",dem);
                int l=i;//gan gia tri i cho bien l de khong bi thay doi khi ket thuc vong lap duoi
                for(l;l<=j;l++)//Neu de bien i o day sau khi ket thuc ham for thi i se thay doi
                    printf("%8.3f",a[l]);//bien l chi dung de in phan tu
                if(mangcondainhat<(j-temp))//so sanh do dai cua cac mang con
                {
                    mangcondainhat=(j-temp);
                    vtdaumangcondainhat=temp;
                    vtcuoimangcondainhat=j;
                }
            }
        }
    }
    printf("\nCo %d mang con tang dan.",dem);
    printf("\nMang Con Tang Dan Dai Nhat");
    int    h=vtdaumangcondainhat;
    int t=vtcuoimangcondainhat;
    for(h;h<=t;h++)
        printf("%8.3f",a[h]);
}
int main(int argc, char* argv[])
{
    float *a;
    int n;
    nhap(a,n);
    mangcontangdan(a,n);
    getch();
    return 0;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4) Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
[Thông Báo] Nộp bài KTLT lấy điểm cộng lần 2 (Nhóm 3-4)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: Kỹ Thuật Lập Trình-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom