Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 on thi KTLT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyWed 23 Dec 2009, 15:18

First topic message reminder :

nhằm giúp các bác ôn thi KTLT,em sẽ tích cực làm bài và post lên cho các bác tham khảo và bình lựng mong các bác ủng hộ,bài nào khó các bác cứ yêu cầu em sẽ giả lun,và post lên lun(tuỳ vào giả ra hay không) on thi KTLT - Page 3 593288 on thi KTLT - Page 3 593288

dưới đây là bài 253.
Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(int *&a,int &n,int *&b,int &m,char *filename)
{
 FILE *f=fopen(filename,"rt");
 if(f==NULL)
 {
  printf("loi khi mo file ");
  return ;
 }
 fscanf(f,"%d",&n);
 a=new int[n];
 for(int i=0;i<n;i++) 
  fscanf(f,"%d",&a[i]);
 fscanf(f,"%d",&m);
 b=new int[m];
 for(i=0;i<m;i++) 
  fscanf(f,"%d",&b[i]);
 fclose(f);
}
void xuat(int *a,int n)
{
 for(int i=0;i<n;i++)
  printf("%4d",a[i]);
}
int bcona(int *a,int n,int *b,int m)
{
 int *c=new int [m];
 for(int i=0;i<m;i++)
  c[i]=0;
 for(i=0;i<m;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  if(b[i]==a[j])
    c[i]=1;
  }
 for(i=0;i<m;i++)
  if(c[i]==0)
  return 1;
 return 0;
 delete []c;
}
void main()
{
 int *a,n,*b,m;
 nhap(a,n,b,m,"d:\\input.txt");
 xuat(a,n);
 printf("\n\n");
 xuat(b,m);
 printf("\n\n");
 if(bcona(a,n,b,m)==0)
  printf("tac ca cac phan tu trong mang b deu nam trong mang a\n\n");
 else
  printf("tac ca cac phan tu trong mang b khong nam trong mang a\n\n");
 getch();
 delete []a;
 delete []b;
}

※ Bài viết cùng chuyên mụcTác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptySun 27 Dec 2009, 21:29

Đề hoàn chỉnh 2001.
Code:

/*De Thi Hoan Chinh Khoa 2001*/
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void Nhap(int *&a, int &n){
   printf("n: ");scanf("%d",&n);
   a = new int[n];
   for(int i=0;i<n;i++){
      printf("a[%d]: ",i);scanf("%d",&a[i]);
   }
}
void Xuat(int *a, int n){
   for(int i=0;i<n;i++){
      printf("%4d",a[i]);
   }
}
//Cau 1
int ViTriXuatHienDauTien(int *a, int n){
   int *b = new int[n];//su dung mang b de dem cac chu so co trong mang a
   int i;//bien khoi tao cua mang
   int A[10] = {0};//mang A dung de dem cac chu so trong mang
   int dv;//bien luu lai hang do vi
   int max = 0;//gia su so lon nhat la so 0
   for(i = 0;i<n;i++){
      b[i] = a[i];
   }
   for( i=0;i<n;i++){
      if(b[i]==0) A[0]++;
      while(b[i]!=0){
         dv = b[i]%10;
         A[dv]++;
         b[i] = b[i]/10;   
      }
   }
   for( i=1;i<10;i++){
      if(A[i]>A[max]){
         max = i;
      }
   }
   for( i=0;i<n;i++){
      if(a[i]==max){
         return i;
      }
   }
}
//Cau 2
void Nhap2So(int &a, int &b){
   int max;
   do{
      printf("\na: ");scanf("%d",&a);
      printf("\nb: ");scanf("%d",&b);
      if(a>b) max = a;
      else   max = b;
   }while(max<0||max%13!=0);
   printf("max thoa dieu kien %13==0 va >0: %d",max);
}
//Cau 3
void NhapMang2Chieu(int **&A, int &M, int &N){
   int i;
   do{
      printf("\nSo Dong M =  ");scanf("%d",&M);
      printf("\nSo Cot N = ");scanf("%d",&N);
   }while(M<=0||N>=150);
   A = new int*[M];
   for(i = 0;i<M;i++){
      A[i] = new int[N];
   }
   for( i=0;i<M;i++){
      for(int j=0;j<N;j++){
         printf("A[%d][%d]: ",i,j);
         scanf("%d",&A[i][j]);
      }
   }
}
int KiemTraDong(int **A, int N, int d){
   int dv;
   int dem=0;
   for(int i=0;i<N;i++){
      while(A[d][i]!=0){
         dv = A[d][i]%10;
         if(dv==1)
            dem++;
         A[d][i] = A[d][i]/10;
      }
   }
   if(dem>=3) return 1;
   return 0;
}
int DemSoLuongCacDongChuaItNhat3So1(int **A, int M, int N){
   int dem = 0;
   for(int i=0;i<M;i++){
      if(KiemTraDong(A,N,i)==1){
         dem++;
      }
      
   }
   return dem;
}
void main(){
   int *a,n,A,B;
   Nhap(a,n);
   Xuat(a,n);
   int kq1 = ViTriXuatHienDauTien(a,n);
   //cau 1
   printf("\nVi Tri Xuat Hien Dau Tien: %d",kq1);
   //cau 2
   Nhap2So(A,B);
   //cau 3
   int **C,M,N;
   NhapMang2Chieu(C,M,N);
   int kq2 = DemSoLuongCacDongChuaItNhat3So1(C,M,N);
   printf("So Dong Co It Nhat 3 So 1: %d",kq2);
   getch();
}


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptySun 27 Dec 2009, 21:39

bác Giang chơi sốc quá.một đóng.mờ cả mắt.
tiếp các bác bài 418:
Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(int **&a,int &ma,int &na,char *filename)
{
 FILE *f=fopen(filename,"rt");
 if(f==NULL)
 {
  printf("loi khi mo file");
  return;
 }
 fscanf(f,"%d",&ma);
 fscanf(f,"%d",&na);
 a=new int *[ma];
 for(int i=0;i<ma;i++)
 {
  a[i]=new int [na];
  for(int j=0;j<na;j++)
  fscanf(f,"%d",&a[i][j]);
 }
}
void xuat(int**a,int m,int n)
{
 for(int i=0;i<m;i++)
 {
  for(int j=0;j<n;j++)
  printf("%4d",a[i][j]);
  printf("\n\n");
 }
}
void sxtang(int *a,int n)
{
 for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
  if(a[i]>a[j])
  {
    int t=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=t;
  }
}
void sxgiam(int *a,int n)
{
 for(int i=0;i<n-1;i++)
  for(int j=i+1;j<n;j++)
  if(a[i]<a[j])
  {
    int t=a[i];
    a[i]=a[j];
    a[j]=t;
  }
}
void sapxep(int **a,int m,int n)
{
 int demam=0,demduong=0;
 for(int i=0;i<m;i++)
 {
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  if(a[i][j]>0)
    demduong++;
  if(a[i][j]<0)
    demam++;
  }
 }
 int *b=new int [demduong];
 int *c=new int [demam];
 int vtb=0,vtc=0;
 for(i=0;i<m;i++)
 {
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  if(a[i][j]>0)
  {
    b[vtb]=a[i][j];
    vtb++;
  }
  if(a[i][j]<0)
  {
    c[vtc]=a[i][j];
    vtc++;
  }
  }
 }
 sxgiam(b,vtb);
 sxtang(c,vtc);
 vtb=0,vtc=0;
 for(i=0;i<m;i++)
 {
  for(int j=0;j<n;j++)
  {
  if(a[i][j]>0)
  {
    a[i][j]=b[vtb];
    vtb++;
  }
  if(a[i][j]<0)
  {
    a[i][j]=c[vtc];
    vtc++;
  }
  }
 }
}
void main()
{
 int **a,m,n;
 nhap(a,m,n,"d:\\input1.txt");
 xuat(a,m,n);
 sapxep(a,m,n);
 xuat(a,m,n);
 for(int i=0;i<m;i++)
  delete []a[i];
 delete []a;
 getch();
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptySun 27 Dec 2009, 21:52

07 có Trần Hán Huy post code lên web, sao lớp mình Admin không làm nhỉ, member của DB sẽ up code lên, đồng lòng, có thêm anh Duy mình nghĩ sẽ full sách, không sót bài nào. Twisted Evil. Cũng có cái mà để cho đàn em sau này nó coppy. HiHi.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptySun 27 Dec 2009, 21:54

ý kiền của bác Toend hay đóa. Mọi người phụ 1 tay là dc rồi on thi KTLT - Page 3 671946

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptySun 27 Dec 2009, 22:40

theo lời của bác toend2008,đề nghị admin lập 1 cái box giải bài tập trong sách thầy Khang.và cho bác toend2008 làm mod box này lun.

thế nhé.

tiếp theo là bài 438.

mình thấy tính như vậy là hay nhất không biết có ai làm giống tui không

Code:

int tong(int **a,int n)
{
 
 int s=0;
 for(int i=0;i<n;i++)
  for(int j=0;j<n;j++)
  if(j>i)
    s=s+a[i][j];
 return s;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
key
Member

key
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 28
Posts Posts : 7
Coins Coins : 11
Thanked Thanked : 0
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptySun 27 Dec 2009, 22:58

thanks master bài xóa khoảng trắng nha!!!

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 03:14

bạn master1990 làm trên mảng,mình làm trên file ,mà có lẻ thầy sẽ ra làm trên file,nên post code cho các bác tham khảo.
chỉ xoá khoảng trắng không xoá dấu '\n'.các bác cứ test thoải mái.cho vào file 1 đống ' ' và '\n' vào coi có sai không nhé.có gì cứ pm.

Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(char *filename)
{
 FILE *f=fopen(filename,"rt");
 if(f==NULL)
 {
  printf("loi khi mo file ");
  return;
 }
 char s=fgetc(f),c;
 while((c=fgetc(f))==' ')
  s=c;
 s=c;
 printf("%c",s);
 while((c=fgetc(f))!=EOF)
 {
  char s=c;
  if(c==' ')//||c=='\n')
  {
  while((c=fgetc(f))==' ')
    s=c;
  s=c;
  }
  printf("%c",s);
 }
 
}
void main()
{
 nhap("d:\\input2.txt");
 getch();
}

hu hu:bây giờ là 3'14 AM,không ngủ dc các bác ạ.

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 08:20

Bạn Nghiệp ơi cái bài xoá của bạn có vấn đề.Nó xoá luôn cã kí tự đầu on thi KTLT - Page 3 39951 on thi KTLT - Page 3 39951

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 08:30

Bài 440: Tổng trên đường chéo chính

Code:
 // 440.cpp : Defines the entry point for the console application.
//


#include "stdafx.h"

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void nhap(int **&a,int &m,int &n)
{
    printf("nhap vao so dong:");
    scanf("%d",&m);
    printf("nhap vao so cot");
    scanf("%d",&n);
   
    a=new int*[m];
    for (int i =0;i<m;i++)
    {
        a[i]=new int[n];
    }
    for(i=0;i<m;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            printf("nhap a[%d][%d]",i,j);
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }
}
void xuat(int **a,int m,int n)
{
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%4d",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
   
}
void tongduongcheochinh(int **a,int m,int n)
{
    int s=0;
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            if(i==j)
                s=s+a[i][j];
        }
    }
    printf("\nTong duong cheo chinh la:  %d\n",s);
}
void main()
{
    int **p,m,n;
    nhap(p,m,n);
    printf("\n");
    xuat(p,m,n);
    tongduongcheochinh(p,m,n);
}
 

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
kitsudo
Member

kitsudo
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 235
Coins Coins : 581
Thanked Thanked : 59
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 09:16

Bài 342: Đếm số lượng phần tử cực đại trong ma trận. Một phần tử đc gọi là cực đại khi nó lớn hớn các phần tử xung quanh.

Code:

int dem(int **p, int m, int n)
{
    int count=0;
    for(int i=0; i<m; i++)
        for(int j=0; j<n; j++)
        {
            int flag=1;
            for(int i1=i-1;i1<i+2;i1++)
            {
                if((i1<0) || (i1>=m))
                    continue;
                for(int j1=j-1; j1<j+2; j1++)
                {
                    if((j1<0)||(j1>=n))
                        continue;
                    if(i==i1 && j==j1)
                        continue;
                    if(p[i][j]<=p[i1][j1])
                        flag=0;
                }
            }
            if(flag==1)
                count++;
        }
        return count;
   
}

Ai debug xem có lỗi jì ko, mới code xong nên post lun.


Ôi 1 Thời Để Nhớ....
on thi KTLT - Page 3 D17a3615b53458dd72b310f<br>

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 09:16

Bài 342 :
Code:
 // 342.cpp : dem cuc dai.
//

#include
#include
void nhap(int **&a,int&m,int&n)
{
    printf("nhap vao so dong:");
    scanf("%d",&m);
    printf("nhap vao so cot:");
    scanf("%d",&n);
    a=new int*[m];
    for(int i=0;i
    {
        a[i]=new int[n];
    }
    for(i=0;i
        for(int j=0;j
        {
            printf("nhap a[%d][%d]",i,j);
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }

}
void xuat(int**a,int m,int n)
{
    for(int i=0;i
    {
        for(int j=0;j
        {
            printf("%4d",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
int    Dem(int** a, int m, int n)
{
    int dem = 0;                              //i    //0 1 2        j
    //Di
    int Dx[8] = {-1, -1, -1,  0, 0,  1, 1 ,1};//0    //1 2 3
    //Dj
    int Dy[8] = {-1,  0,  1, -1, 1, -1, 0 ,1};//1  //4 5 6
    for (int i=0;i
    {       
        for (int j=0;j
        {
            int flag = 1;
            for (int k=0;k=0 && i+Dx[k]=0 && j+Dy[k]
                {
                    if (a[i][j] < a[i+Dx[k]][j+Dy[k]])
                    {
                        flag = 0;
                        break;
                    }
                }
            }
            if (flag == 1)
            {
                dem ++;
            }
        }
    }
    return dem;
   
}
void main()
{
    int**a,m,n;
    nhap(a,m,n);
    printf("ma tran vua nhap la:\n");
    xuat(a,m,n);
    printf("\n");
    printf("so pt cuc dai lala:");
    int kq=Dem(a,m,n);
    printf("%d",kq);
    delete a;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 09:17

Bài 343 đếm cực trị
Code:
 // 342.cpp : dem cuc tri.
//

#include<conio.h>
#include<stdio.h>
void nhap(int **&a,int&m,int&n)
{
    printf("nhap vao so dong:");
    scanf("%d",&m);
    printf("nhap vao so cot:");
    scanf("%d",&n);
    a=new int*[m];
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        a[i]=new int[n];
    }
    for(i=0;i<m;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            printf("nhap a[%d][%d]",i,j);
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }

}
void xuat(int**a,int m,int n)
{
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%4d",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
int    Dem(int** a, int m, int n)
{
    int dem = 0;                              //i    //0 1 2        j
    int dem1=0;
    //Di
    int Dx[8] = {-1, -1, -1,  0, 0,  1, 1 ,1};//0    //1 2 3
    //Dj
    int Dy[8] = {-1,  0,  1, -1, 1, -1, 0 ,1};//1  //4 5 6
    for (int i=0;i<n;i++)                      //2  //7 8 9   
    {       
        for (int j=0;j<m;j++)
        {
            int flag = 1;
            int flag1=1;
            for (int k=0;k<8;k++)
            {
                if (i+Dx[k]>=0 && i+Dx[k]<m && j+Dy[k]>=0 && j+Dy[k]<n)
                {
                    if (a[i][j] < a[i+Dx[k]][j+Dy[k]])
                    {
                        flag = 0;
                        break;
                    }
                }
            }
            for ( k=0;k<8;k++)
            {
                if (i+Dx[k]>=0 && i+Dx[k]<m && j+Dy[k]>=0 && j+Dy[k]<n)
                {
                    if (a[i][j] > a[i+Dx[k]][j+Dy[k]])
                    {
                        flag1 = 0;
                        break;
                    }
                }
            }
            if (flag == 1)
            {
                dem ++;
            }
            if(flag1==1)
            {
                dem1++;
            }
        }
    }
    return (dem+dem1);
   
}

void main()
{
    int**a,m,n;
    nhap(a,m,n);
    printf("ma tran vua nhap la:\n");
    xuat(a,m,n);
    printf("\n");
    printf("so pt cuc dai lala:");
    int kq=Dem(a,m,n);
    printf("%d",kq);
    delete a;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
BLACKCAT
Member

BLACKCAT
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 349
Coins Coins : 377
Thanked Thanked : 53
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 09:24

Bạn nào làm bài 468 ùi thì hướng dẫn anh em cái nha.thanks

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 10:40

Bài 400 xóa 1 dòng trong ma trận
Code:
 #include<conio.h>
#include<stdio.h>
void nhap(int **&a,int &m,int &n)
{
    printf("nhap vao so dong:");
    scanf("%d",&m);
    printf("nhap vao so cot");
    scanf("%d",&n);
   
    a=new int*[m];
    for (int i =0;i<m;i++)
    {
        a[i]=new int[n];
    }
    for(i=0;i<m;i++)
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            printf("nhap a[%d][%d]",i,j);
            scanf("%d",&a[i][j]);
        }
}
void xuat(int **a,int m,int n)
{
    for(int i=0;i<m;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            printf("%4d",a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
   
}
void xoadong(int **p,int &m,int n,int &x)
{
    printf("Nhap dong muon xoa:");
    do
    {
        scanf("%d",&x);
    }while(x<0||x>=m);
    for(int i=x;i<m;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            p[i][j]=p[i+1][j];
        }
        m--;
    }
}
void main()
{
    int **p,m,n,x;
    nhap(p,m,n);
    printf("\n");
    xuat(p,m,n);
    xoadong(p,m,n,x);
    printf("\n");
    xuat(p,m,n);
    delete;
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 11:07

sau khi chỉnh sửa và thêm bớt code xoá khoảng trắng conf chút xíu,bạn nào làm ngắn hơn mình xin bái làm sư phụ. on thi KTLT - Page 3 241795

Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(char *filename)
{
 FILE *f=fopen(filename,"rt");
 if(f==NULL)
 {
  printf("loi khi mo file ");
  return;
 }
 char s,c;
 while((c=fgetc(f))!=EOF)
 {
  if(c==' ')
  while((c=fgetc(f))==' ')
    s=c;
  printf("%c",c);
 }
}
void main()
{
 nhap("d:\\input2.txt");
 getch();
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 11:34

Mình xin post bài xóa bài xóa khoảng trắng của mình chắc chắc là hông dài hơn của bạn nghiệp on thi KTLT - Page 3 671946
Code:
 #include <stdio.h>
#include <conio.h>
void nhap(char *fileName)
{
    FILE *f=fopen(fileName,"rt");
    if(f==NULL)
    {
        printf("loi khi mo file ");
        return;
    }
    char s,c;
    while((c=fgetc(f))!=EOF)
    {
        if(c==' ')
        {
            if((c=fgetc(f))!=' ')
                s=c;
        }
        printf("%c",c);
    }
}
void main()
{
    nhap("d:\\haha.txt");
    getch();
}

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
mjiu
Member

mjiu
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 26
Coins Coins : 38
Thanked Thanked : 0
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 11:39

Cho mình hỏi duyệt ma trận theo đường xoán trôn ốc code này có ổn không có gì cho ý kiến nha
code:
i=0;j=0;flag=0;
for(x=0;m>=x && n>=x;x++)
{
while(j>=x&&j=x && i

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
mjiu
Member

mjiu
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 26
Coins Coins : 38
Thanked Thanked : 0
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 11:41

on thi KTLT - Page 3 168231 sc sao lai thiu code cua minh rồi rõ ràng là đánh hết rồi mà

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 11:45

Cái này ko phải là xoá trắng, vì trên tập tin vẫn còn chỉ xuất trên dos cho vui thôi.
Bài của bạn Nghiệp.
Code:

#include "stdio.h"
#include "conio.h"
void nhap(char *filename)
{
 FILE *f=fopen(filename,"rt");
 if(f==NULL)
 {
  printf("loi khi mo file ");
  return;
 }
 char s,c;//thua bien s
 while((c=fgetc(f))!=EOF)
 {
//  if(c==' ')//ko can
 // while((c=fgetc(f))==' ')//khong can
 //  s=c;//khong can
    if(c!=' ')
  printf("%c",c);
 }
}
void main()
{
 nhap("d:\\input2.txt");
 getch();
}


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 12:19

ê,bác Giang.sao bác lấy đâu ra code giống tui rùi này nọ vậy.tui post là ok rùi.bài cảu master1990 cũng ngắn ngang tui,mấy câu "//" đó bỏ đi có chạy dc k?.nếu muốn xuất ra file thì có khó gì.xuất trên DOS dc hông lẽ lên file khó hơn.xem kỹ lại nha.

coi kỹ lại bài bác master cũng giống mình quá.thay vì mình chơi while ,bác chơi if,cũng i chang nhau(dùng if thì lợi dụng fgetc chạy,còn while thì khỏi phải nói....).nói chung ngang nhau .bái làm sư đệ on thi KTLT - Page 3 880650 on thi KTLT - Page 3 880650

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Toend2008
Member

Toend2008
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 21
Posts Posts : 377
Coins Coins : 564
Thanked Thanked : 33
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 12:27

Twisted Evil


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
vanhoa8989
Member

vanhoa8989
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 55
Coins Coins : 66
Thanked Thanked : 3
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 16:19

Bạn nào giải dùm mìn bài 400 đi
Thanks trước nè.

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 16:34

có người giải bài 400 rùi mà,ngay ở phía trên kia chứ đâu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
master1990
Member

master1990
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 126
Coins Coins : 261
Thanked Thanked : 68
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 17:21

Có ai làm ra bài xây dựng ma vương bậc n chưa vậy? Nếu làm ra rồi post lên cho anh em coi nha!!

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
on thi KTLT - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: on thi KTLT   on thi KTLT - Page 3 EmptyMon 28 Dec 2009, 17:53

bài này 2 sao đó.làm mấy bài này chi cho tốn sức.đẻ time làm mấy bài tương đối thui ,thà làm 3 bài lấy 5 điểm còn hơn là làm 5 bài lấy 3 điểm on thi KTLT - Page 3 323184 on thi KTLT - Page 3 323184

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


on thi KTLT - Page 3 Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
on thi KTLT
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: Kỹ Thuật Lập Trình-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom