Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
song_vi_tien
Member

song_vi_tien
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 20
Posts Posts : 10
Coins Coins : 41
Thanked Thanked : 13
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

Bộ Ebook về máy tính và Lập trình


==> Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (http://www.ziddu.com/download/6938658/CTDLGT_LT.rar.html)
==> C program collection (http://www.ziddu.com/download/6938659/Cprogramingcollection.rar.html)
==> Ebook C (http://www.ziddu.com/download/6938660/Cebooks.zip.html)
==> C Plus (http://www.ziddu.com/download/6938661/C_plus_plus.rar.html)
==> Bài giảng lập trình C (http://www.ziddu.com/download/6938662/BaigiangC.rar.html)
==> Tổng hợp tất cả bài tập ngôn ngữ C A->Z (http://www.ziddu.com/download/6938663/Bai_tap_ngon_ngu_C_tu_A_den_Z.zip.html)
==> Học Java qua mẫu chuyện vui craftman (http://www.ziddu.com/download/6939137/Craftman.rar.html)
==> Giáo trình Java căn bản (http://www.ziddu.com/download/6939138/Java_can_ban.rar.html)
==> Giáo trình Java me (http://www.ziddu.com/download/6939139/J2ME.rar.html)
==> giáo trình J2ee (http://www.ziddu.com/download/6939140/j2ee.pdf.html)
==> Giáo trình lập trình Java (http://www.ziddu.com/download/6939141/GTJava080102005.rar.html)
==> Lập trình java trên điện thoại di động (http://www.ziddu.com/download/6939142/gbml2u_Java_mobile.rar.html)
==> 1000 java tips (http://www.ziddu.com/download/6939143/1000_Java_Tips.pdf.html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập java (http://www.ziddu.com/download/6939144/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Java.zip.html)
==> Java name and user interface convention (http://www.ziddu.com/download/6939145/1-Naming_and_User_interface_Conventions.rar.html)
==> java code convention (http://www.ziddu.com/download/6939146/1-CodeConventions.rar.html)
==> Những thuật ngữ liên quan đến công nghệ java (http://www.ziddu.com/download/6939193/NhungthuatngulienquandencongngheJAVA.rar.html)
==> XML and Java (http://www.ziddu.com/download/6939194/xmljava.pdf.html)
==> Thinking in Java (http://www.ziddu.com/download/6939195/Thinking_in_Java.pdf.html)
==> Lập trình hướng đối tượng trong Java (http://www.ziddu.com/download/6939196/OOP_JAVA.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình Java căn bản (http://www.ziddu.com/download/6939197/Ky_Thuat_Lap_Trinh_Java_Can_Ban.zip.html)
==> Visual basic ebook (http://www.ziddu.com/download/6939237/VisualBasicBooks.rar.html)
==> Giáo trình lập trình Visual Basic.net (http://www.ziddu.com/download/6939238/Huong_dan_lap_trinh_VB.NET.pdf.html)
==> Giáo trình lập trình Visual Basic.net 2 (http://www.ziddu.com/download/6939239/Huong_dan_lap_trinh_Visual_Basic_Dot_Net.pdf.html)
==> Giáo trình VB (http://www.ziddu.com/download/6939240/Giao_trinh_Visual_Basic_84588.rar.html)
==> Giáo trình lập trình Hợp Ngữ - Assembly (http://www.ziddu.com/download/6939311/Giao_trinh_hop_ngu_-_Assembly.rar.html)
==> Giáo trình Aptech - Quản Trị Mạng nâng cao (http://www.ziddu.com/download/6939305/Quan_Tri_Mang_Nang_Cao_-_Apptec_Bach_Khoa.zip.html)
==> Kết nối 2 PC với nhau (http://www.ziddu.com/download/6939306/Noi_2PC_voi_nhau.rar.html)
==> Giáo trình IP Address (http://www.ziddu.com/download/6939307/Giao_trinh_IP_Address.rar.html)
==> Biến máy tính thành Server (http://www.ziddu.com/download/6939308/bienmaytinhthanhserver.zip.html)
==> Giáo trình thực hành SQL (http://www.ziddu.com/download/6939309/30-Giao_trinh_thuc_hanh_SQL.rar.html)
==> Hướng dẫn cài đặt SQL 2000 (http://www.ziddu.com/download/6939310/06_HuongDanCaiDatSQLServer2000.pdf.html)
==> Luyện CCNA trên PC (http://www.ziddu.com/download/6939370/17_Tu_luyen_CCNA_tren_may_tinh_ca_nhan.zip.html)
==> Học Nhanh VB 6 (http://www.ziddu.com/download/6939371/17_Tham_khao_nhanh_visual_basic_6.zip.html)
==> Sử dụng và khai thác Visual Fox 6 (http://www.ziddu.com/download/6939372/17_Su_dung_va_khai_thac_Visual_Fox_6.zip.html)
==> Quản trị SQL 2000 (http://www.ziddu.com/download/6939373/17_Quan_tri_SQL2000_Server_2000.zip.html)
==> Quản trị dữ liệu bằng Visual Fox 3 (http://www.ziddu.com/download/6939374/17_Quan_tri_du_lieu_bang_visual_fox_3.zip.html)
==> Giáo trình Lập trình Windows (http://www.ziddu.com/download/6939375/17_Lap_trinh_windows.zip.html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập Pascal (http://www.ziddu.com/download/6939376/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Pascal_toan_tap .zip.html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập Foxpro (http://www.ziddu.com/download/6939377/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Foxpro_tap1.zip .html)
==> Giáo trình lý thuyết và bài tập Delphi (http://www.ziddu.com/download/6939378/17_Giao_trinh_ly_thuyet_va_bai_tap_Delphi.zip.html )
==> Giáo trình CSharp (http://www.ziddu.com/download/6939509/CSharp.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình (http://www.ziddu.com/download/6939510/ki_thuat_lap_trinh.rar.html)
==> Giáo trình Pascal căn bản (http://www.ziddu.com/download/6939511/Giao_trinh_PASCAL_Can_Ban.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình nâng cao (http://www.ziddu.com/download/6939512/Giao_trinh_Ky_thuat_lap_trinh_nang_cao.pdf.html)
==> Giáo trình Oracle (http://www.ziddu.com/download/6939513/giao_trinh_orarle.ZIP.html)
==> Giáo trình lập trình hướng đối tượng (http://www.ziddu.com/download/6939514/Giao_trinh_lap_trinh_huong_doi_tuong.rar.html)
==> Giáo trình lập trình Delphi (http://www.ziddu.com/download/6939515/Giao_trinh_Delphi.rar.html)
==> Giáo trình căn bản về lập trình game (http://www.ziddu.com/download/6939516/Canbanvethietkevalaptrinhgame.pdf.html)
==> Giáo trình Học XML tiếng viêt (http://www.ziddu.com/download/6939517/26_Hoc_XML_bang_tieng_Viet.rar.html)
==> Giáo trình Visual Basic 2005 (http://www.ziddu.com/download/6939518/17_Visual_Basic_2005_tap_4_-_quyen_1_-_Crystal_Reports_Developer.zip.html)
==> Sổ tay lập trình (http://www.ziddu.com/download/6939602/SoTayLapTrinh1.0.rar.html)
==> Tìm hiểu về lập trình COM (http://www.ziddu.com/download/6939603/Tim_Hieu_Lap_Trinh_COM.rar.html)
==> Giáo trình Kiến trúc máy tính (http://www.ziddu.com/download/6939604/tai_lieu_ktpm.rar.html)
==> Qui trình khôi phục password router (http://www.ziddu.com/download/6939605/Quytrinhkhoiphucpassword.pdf.html)
==> Ngôn ngữ SQL (http://www.ziddu.com/download/6939606/Ngoc_Ngu_SQL.doc.html)
==> Giáo trình Linux tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6939607/LINUX_Tieng_viet.pdf.html)
==> lập trình trên Pocket PC (http://www.ziddu.com/download/6939608/Lap_trinh_Pocket_PC.pdf.html)
==> Lập trình di động (http://www.ziddu.com/download/6939609/lap_trinh_di_dong.rar.html)
==> Ngôn ngữ lập trình (http://www.ziddu.com/download/6939610/lap_trinh.ZIP.html)
==> kỹ thuật lập trình nâng cao (http://www.ziddu.com/download/6939611/Ky_thuat_lap_trinh_nang_cao.pdf.html)
==> Tự học chuyên sâu Visual Basic.net trong 21 ngày (http://www.ziddu.com/download/6939656/17_Tu_hoc_lap_trinh_chuyen_sau_visual_basicnet_tro ng_21_ngay.zip.html)
==> Kỹ thuật lập trình CSharp.net toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6939657/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_CSharpNet_toan_tap_-_tap_2.zip.html)
==> Kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp Visual Basic.net tập 2 (http://www.ziddu.com/download/6939658/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_chuyen_nghiep_visua l_basicnet_tap_2.zip.html)
==> Kỹ thuật lập trình chuyên nghiệp Visual Basic.net tập 1 (http://www.ziddu.com/download/6939659/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_chuyen_nghiep_Visua l_Basicnet_tap_1.zip.html)
==> Tìm hiểu CSharp và ứng dụng (http://www.ziddu.com/download/6940036/Tim_hieu_C_sharp__va_ung_dung.rar.html)
==> Tài liệu tham khảo C for Win (http://www.ziddu.com/download/6940037/Tai_lieu_tham_khao_C_for_Win.rar.html)
==> Programing with MFC application (http://www.ziddu.com/download/6940038/Programing_window_with_MFC_book_htmlc_9.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình CSharp 2.0 (http://www.ziddu.com/download/6940039/Ky_Thuat_Lap_Trinh_CSharp_20.rar.html)
==> Giáo trình ngôn ngữ C (http://www.ziddu.com/download/6940040/giaotrinhc.rar.html)
==> C Fast Food - Học nhanh C (http://www.ziddu.com/download/6940041/CFastFood.pdf.html)
==> Lập trình C for Win (http://www.ziddu.com/download/6940042/C_For_Win.rar.html)
==> Kỹ thuật lập trình ứng dụng CSharp.net toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6940043/17_Ky_thuat_lap_trinh_ung_dung_CSharpNet_toan_tap_-Tap_3.zip.html)
==> [/url]
==> [url="http://www.ziddu.com/download/6940099/Tim_hieu_C_sharp__va_ung_dung.rar.html"]Tìm hiểu CSharp và ứng dụng (http://www.ziddu.com/download/6940045/17_CSharp_2005_Tap_2_Lap_Trinh_Windows_Forms.zip.h tml)
==> Từng bước học lập trình CSharp.net (http://www.ziddu.com/download/6940100/TungbuochoclaptrinhVisualCnet.zip.html)Bộ Ebook về Đồ họa Photoshop


Bộ giáo trình Photoshop toàn tập 20 Chương


==> Chương 1 (http://www.ziddu.com/download/6940251/PS_chuong1.rar.html)
==> Chương 2 (http://www.ziddu.com/download/6940250/PS_chuong2.rar.html)
==> Chương 3 (http://www.ziddu.com/download/6940249/PS_chuong3.rar.html)
==> Chương 4 (http://www.ziddu.com/download/6940248/PS_chuong4.rar.html)
==> Chương 5 (http://www.ziddu.com/download/6940247/PS_chuong5.rar.html)
==> Chương 6 (http://www.ziddu.com/download/6940246/PS_chuong6.rar.html)
==> Chương 7 (http://www.ziddu.com/download/6940245/PS_chuong7.rar.html)
==> Chương 8 (http://www.ziddu.com/download/6940243/PS_chuong9.rar.html)
==> Chương 9 (http://www.ziddu.com/download/6940244/PS_chuong8.rar.html)
==> Chương 10 (http://www.ziddu.com/download/6940242/PS_chuong10.rar.html)
==> Chương 11 (http://www.ziddu.com/download/6940374/PS_chuong11.rar.html)
==> Chương 12 (http://www.ziddu.com/download/6940373/PS_chuong12.rar.html)
==> Chương 13 (http://www.ziddu.com/download/6940372/PS_chuong13.rar.html)
==> Chương 14 (http://www.ziddu.com/download/6940371/PS_chuong14.rar.html)
==> Chương 15 (http://www.ziddu.com/download/6940370/PS_chuong15.rar.html)
==> Chương 16 (http://www.ziddu.com/download/6940369/PS_chuong16.rar.html)
==> Chương 17 (http://www.ziddu.com/download/6940368/PS_chuong17.rar.html)
==> Chương 18 (http://www.ziddu.com/download/6940367/PS_chuong18.rar.html)
==> Chương 19 (http://www.ziddu.com/download/6940366/PS_chuong19.rar.html)
==> Chương 20 (http://www.ziddu.com/download/6940365/PS_chuong20.rar.html)


Các Sách Khác Về Photoshop


==> Photoshop Basic (http://www.ziddu.com/download/6940701/Photoshop_basic.rar.html)
==> Photoshop toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6940702/Photoshop_CS_Toan_Tap.rar.html)
==> Photoshop toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6940703/Giao_trinh_Photoshop_CS.rar.html)
==> Giáo trình Photoshop tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6940704/Giao_trinh_Photoshop_CS_tieng_Viet.rar.html)
==> Bài tập Photoshop (http://www.ziddu.com/download/6940705/BT_Photoshop.rar.html)
==> Giáo trình bài giảng về đồ họa (http://www.ziddu.com/download/6940706/Bai_giang_ve_do_hoa.rar.html)
==> Bài tập về CorelDraw (http://www.ziddu.com/download/6940707/Bai_Tap_CorelDraw.rar.html)Bộ Ebook về Linux


==> Correspondance Ubuntu Windows (http://www.ziddu.com/download/6945763/correspondance_ubuntu_windows_vi.pdf.html)
==> Ebook Redhat Linux (http://www.ziddu.com/download/6945762/_Ebook_RedHatLinuxUnleashed.zip.html)
==> Get Start With Linux (http://www.ziddu.com/download/6945761/Get_started_with_Linux_vi.pdf.html)
==> Biên dịch nhân Linux (http://www.ziddu.com/download/6945760/Bien_dich_nhan_Linux.pdf.html)
==> Cài đặt Redhat Linux (http://www.ziddu.com/download/6945759/Cai_dat_redhat_linux_80.PDF.html)
==> Ebook về Ubuntu (http://www.ziddu.com/download/6945758/EbookUBUNTU.rar.html)
==> Cài đặt Lamp cho Ubuntu (http://www.ziddu.com/download/6945757/Cai_dat_LAMP_cho_Ubuntu.pdf.html)
==> Các bài thực hành Linux (http://www.ziddu.com/download/6945756/Cac_Bai_thuc_hanh_Linux.pdf.html)
==> Cài đặt APP từ Source (http://www.ziddu.com/download/6945755/CAI_APPS_TU_SOURCES.PDF.html)
==> Cài đặt và cấu hình IP table (http://www.ziddu.com/download/6945754/cai_dat_va_cau_hinh_iptables.pdf.html)
==> Cài đặt APP từ Source (http://www.ziddu.com/download/6945625/CAI_APPS_TU_SOURCES.PDF.html)
==> Giáo trình Linux Full (http://www.ziddu.com/download/6945981/LinuxAll.rar.html)
==> Tìm hiểu tổng quan về Unix (http://www.ziddu.com/download/6945982/TongquanveUnix.pdf.html)
==> IP Table intro (http://www.ziddu.com/download/6945983/iptables_intro_vi.pdf.html)
==> Giáo trình Linux tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6945985/LINUXTiengviet.pdf.html)
==> Tìm hiểu về kiến trúc Linux - Unix (http://www.ziddu.com/download/6945986/KientrucUnixLinux.pdf.html)
==> Tự học sử dụng Linux (http://www.ziddu.com/download/6945987/tu_hoc_su_dung_Linux.pdf.html)
==> Kiến thức cơ bản về Shackware Linux (http://www.ziddu.com/download/6945988/Kien_thuc_co_ban_Slackware_Linux.zip.html)


Bộ Ebook về ứng dụng WEB


==> 1001 cách làm web - blog - forum (http://www.ziddu.com/download/6945984/1001cachlamwebblogforumv2.0.rar.html)
==> Học Nhanh Dreamwave 9 (http://www.ziddu.com/download/6946132/HocnhanhDreamWeaver8.zip.html)
==> Bluetooth Sercurity (http://www.ziddu.com/download/6946133/BLUETOOTH_SECURITY_35378.zip.html)
==> Nhập môn HTML (http://www.ziddu.com/download/6946134/HuongdannhapmonHTML.doc.html)
==> Advanced PHP (http://www.ziddu.com/download/6946135/advanced_php.rar.html)
==> Hướng dẫn cấu hình các tính năng cơ bản cho Router (http://www.ziddu.com/download/6946136/HuongDanCauHinhCacTinhNangCoBanChoROUTER.pdf.html)
==> Giáo trình Dreamwave 8 (http://www.ziddu.com/download/6946137/DREAMWEAVER8.rar.html)
==> Internet toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6946138/HocInternet.rar.html)
==> Ebook hướng dẫn làm trang web nghe nhạc (http://www.ziddu.com/download/6946139/ebooklamtrangwebnghenhac.rar.html)
==> Giáo trình học nhanh Flash 8 (http://www.ziddu.com/download/6946140/HocnhanhFlash8.zip.html)
==> Giáo trình thiết kế Website (http://www.ziddu.com/download/6946141/giaotrinhthietkeweb.ZIP.htm)
==> Lập trình web động với ASP tiếng việt (http://www.ziddu.com/download/6946228/LaptrinhWebAspvoitiengVietUnicode.pdf.html)
==> Học Javascipt (http://www.ziddu.com/download/6946229/Javacript.pdf.html)
==> Giáo trình lập trình Web (http://www.ziddu.com/download/6946230/laptrinhweb.rar.html)
==> Giáo trình Internet toàn tập cuốn 2 (http://www.ziddu.com/download/6946231/Internettoantap.rar.html)
==> Javascipt căn bản cho người mới học (http://www.ziddu.com/download/6946232/Javacripcanban.rar.html)
==> Hướng dẫn xây dựng website (http://www.ziddu.com/download/6946233/huongdanxaydungwebsite.pdf.html)
==> Hướng dẫn làm Blog (http://www.ziddu.com/download/6946234/Huong_dan_lamblog.rar.html)
==> Giáo trình lập trình mạng (http://www.ziddu.com/download/6946235/LapTrinhMang.rar.html)
==> Tìm hiểu mạng máy tính (http://www.ziddu.com/download/6946236/_MangMaytinh.zip.html)
==> Giáo trình Javascript nền tảng (http://www.ziddu.com/download/6946237/JavascriptNnTng.doc.html)
==> Quản lý dự án CNTT (http://www.ziddu.com/download/6946714/QuanlyduanCNTT.rar.html)
==> Sử dụng PHP và SQL thiết kế Web động (http://www.ziddu.com/download/6946715/SudungPHPMySQLthietkewebdong.zip.html)
==> Giáo trình HTML lập trình Web (http://www.ziddu.com/download/6946716/WebHTML.doc.html)
==> Rebuild Javascript (http://www.ziddu.com/download/6946717/rebuilt.Javascript.zip.html)
==> Ngôn ngữ SQL (http://www.ziddu.com/download/6946718/Ngoc_Ngu_SQL.doc.html)
==> Thiết kế trò chơi trong Flash (http://www.ziddu.com/download/6946719/ThietketrochoitrongFlash.zip.html)
==> Nhập môn HTML (http://www.ziddu.com/download/6946720/NhapmonHTML.rar.html)
==> Sổ tay làm Forum (http://www.ziddu.com/download/6946721/SotaylamForum1.0.rar.html)
==> Một và lời khuyên thiết kế Web hiệu quả (http://www.ziddu.com/download/6946722/motvailoikhuyenthietkewebhieuqua.ZIP.html)
==> Bộ template cho website (http://www.ziddu.com/download/6946723/Ultimate.Creative.Template.rar.html)


Bộ Ebook về ứng dụng Microsoft Office


==> Bài giảng về Main-Sub trong Access (http://www.ziddu.com/download/6946876/BaigiangMainSub.rar.html)
==> Giáo trình Power point (http://www.ziddu.com/download/6946877/PowerPoint_tv.rar.html)
==> 106 thuật ngữ trong Word (http://www.ziddu.com/download/6946878/106thuthuatword.doc.html)
==> Giáo trình cơ sở dữ liệu (http://www.ziddu.com/download/6946879/GTCSDL.pdf.html)
==> Học Word XP (http://www.ziddu.com/download/6946880/17_WordXP.zip.html)
==> Các hàm thông dụng trong Excel (http://www.ziddu.com/download/6946881/TranQuangHai-CacHamThongDungTrongExcel.rar.html)
==> Cơ sở dữ liệu toàn tập (http://www.ziddu.com/download/6946882/GiaotrinhCosodulieu.pdf.html)
==> Bài giảng về cơ sở dữ liệu (http://www.ziddu.com/download/6946883/BaigiangCSDL-26Table.rar.html)
==> Bài giảng Query trong Access (http://www.ziddu.com/download/6946884/BaigiangQuery.rar.html)
==> Giáo trinh MS Access 2000 (http://www.ziddu.com/download/6946885/GiaotrinhAccess2000.pdf.html)


Bộ Ebook Về ***** And h@ck


==> Bảo mật và tối ưu bảo mật trong Linux (http://www.ziddu.com/download/6947037/17_BaomatvatoiuutrongRedhatLinux.zip.html)
==> Bảo mật mạng - bí quyết và giải pháp (http://www.ziddu.com/download/6947038/Baomatmang-BiquyetvaGiaiphap.rar.html)
==> h@ck administrator password trong WinXP (http://www.ziddu.com/download/6947039/HackPasswordcuaAdministratortrongWindowsXP.doc.htm l)
==> Giáo trình Database Admin (http://www.ziddu.com/download/6947040/DatabaseAdmin.pdf.html)
==> h@cker High School (http://www.ziddu.com/download/6947041/HackerHighSchool-13ebooks.rar.html)
==> Ebook h@ck credit card (http://www.ziddu.com/download/6947042/EbookHackingCreditCardVersion2.pdf.html)
==> 1000 bài h@cking (http://www.ziddu.com/download/6947044/1000Hacking.rar.html)
==> Đồ án tấn công DDOS (http://www.ziddu.com/download/6947045/DoAnTanCongDDOS.rar.html)
==> Các bước h@ck Server ([You must be registered and logged in to see this link.])

KHONG THANKS DE NGHI DUNG TAI nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc 457890

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
changtraisitinh
Member

changtraisitinh
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 405
Coins Coins : 914
Thanked Thanked : 113
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

thanks! tài liệu rất hay!

※ Bài viết cùng chuyên mục


https://windows.forumvi.com
Tác giảThông điệp
den
Member

den
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 51
Coins Coins : 67
Thanked Thanked : 0
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

tài liệu hay thiệt nhưng đọc  hết số này củng già  mất. dù sao củng cảm ơn

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
juven
Member

juven
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 28
Posts Posts : 2
Coins Coins : 4
Thanked Thanked : 0
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

nhiều quá,coi đến khi nào hết

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Administrator
Administrators

Administrator
 Administrators
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 2804
Coins Coins : 5864
Thanked Thanked : 799
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

Edit lại tiêu đề bổ sung dấu tiếng Việt nha bạn, và ghi in hoa chữ cái đầu tiêu đề.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


https://windows.forumvi.com
Tác giảThông điệp
mjiu
Member

mjiu
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 26
Coins Coins : 38
Thanked Thanked : 0
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

nhiều quá đọc không hết thiết nhưng có cái để đọc còn hơn không ^^ Very Happy
thanks cho cái nè

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
phạm hưng
Member

phạm hưng
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 1
Coins Coins : 2
Thanked Thanked : 0
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

thanks chủ nhân ebook rất nhiều

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
V.Khoi
Member

V.Khoi
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 28
Posts Posts : 51
Coins Coins : 181
Thanked Thanked : 4
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

bạn ơi... mình thấy tài liệu bạn gửi rất hay đấy nhưng bạn nói câu cuối cùng mình hok thik cho lém ... mặc dù mình không tải, mình cũng thanks bạn... nhưng mong bạn sửa đổi câu khác đy ha... cảm ơn bạn nhiều..
''KHONG THANKS DE NGHI DUNG TAI ''


Mad Mad KANSAI Mad Mad
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Coollogo_com-28154464
Mad Mad KANSAI Mad Mad

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
congduy1411
Member

congduy1411
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 29
Posts Posts : 1
Coins Coins : 2
Thanked Thanked : 0
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

Bạn ơi, ! Xem qua mấy cái thì hay thật
Nhưng Click mấy cái để dow về là xỉu lun đó.
Nếu mà được thì bạn nén tất cả thành 1 File và úp lên thì hay biết mấy nhỉ

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
nhung e book hang khung cho dan cntt minh sum tam duoc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Công Nghệ Thông Tin :: eBook Tin Học-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom