Windows Việt

Cộng Đồng Công Nghệ Thông Tin Việt

Trang ChínhTrang Chính  Sự kiện  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share
 
 Góp vui source Quản lý Nông Trại
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

Mới làm xong,anh em test dùm nha

GiaSuc.cs
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyNongTrai
{
    public class GiaSuc
    {
        protected int socon;
        protected int luongsua;
        public GiaSuc()
        {
            this.socon = 0;
            this.luongsua = 0;
        }
        public GiaSuc(int socon, int luongsua)
        {
            this.socon = socon;
            this.luongsua = luongsua;
        }
        public GiaSuc(GiaSuc gs)
        {
            this.socon = gs.socon;
            this.luongsua = gs.luongsua;
        }
        public virtual int SoLuongCon()
        {
            return 0;
        }
        public virtual int SoLuongSua()
        {
            return 0;
        }
        public virtual string TiengKeu()
        {
            return string.Empty;
        }
        public virtual string LayLoai()
        {
            return "Gia Suc";           
        }
    }
}

TaoNgauNhien.cs
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyNongTrai
{
    public class TaoNgauNhien
    {
        public static int NgauNhien(int chanduoi, int chantren)
        {
            int kq = 0;
            Random rd = new Random();
            kq = rd.Next(chanduoi, chantren + 1);
            return kq;
        }
    }
}

Bo.cs

Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyNongTrai
{
    public class Bo:GiaSuc
    {
        private const int soconmin = 0;
        private const int soconmax = 10;
        private const int luongsuamin = 0;
        private const int luongsuamax = 20;
        public Bo()
            : base()
        { }
        public Bo(int socon, int luongsua)
            : base(socon, luongsua)
        {
        }
        public Bo(Bo b)
            : base(b)
        { }
        public override int SoLuongCon()
        {
            return TaoNgauNhien.NgauNhien(soconmin, soconmax);
        }
        public override int SoLuongSua()
        {
            return TaoNgauNhien.NgauNhien(luongsuamin, luongsuamax);
        }
        public override string TiengKeu()
        {
            return "uhm bo";
        }
        public override string LayLoai()
        {
            return "Bo";
        }
    }
}

Cuu.cs

Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyNongTrai
{
    public class Cuu:GiaSuc
    {
        private const int soconmin = 0;
        private const int soconmax = 50;
        private const int luongsuamin = 0;
        private const int luongsuamax = 5;
        public Cuu()
            : base()
        { }
        public Cuu(int socon, int luongsua)
            : base(socon, luongsua)
        {
        }
        public Cuu(Cuu b)
            : base(b)
        { }
        public override int SoLuongCon()
        {
            return TaoNgauNhien.NgauNhien(soconmin, soconmax);
        }
        public override int SoLuongSua()
        {
            return TaoNgauNhien.NgauNhien(luongsuamin, luongsuamax);
        }
        public override string TiengKeu()
        {
            return "be be";
        }
        public override string LayLoai()
        {
            return "Cuu";
        }
    }
}

De.cs
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyNongTrai
{
    public class De:GiaSuc
    {
        private const int soconmin = 0;
        private const int soconmax = 30;
        private const int luongsuamin = 0;
        private const int luongsuamax = 10;
        public De()
            : base()
        { }
        public De(int socon, int luongsua)
            : base(socon, luongsua)
        {
        }
        public De(De b)
            : base(b)
        { }
        public override int SoLuongCon()
        {
            return TaoNgauNhien.NgauNhien(soconmin, soconmax);
        }
        public override int SoLuongSua()
        {
            return TaoNgauNhien.NgauNhien(luongsuamin, luongsuamax);
        }
        public override string TiengKeu()
        {
            return "beee beee";
        }
        public override string LayLoai()
        {
            return "De";
        }
    }
}

QanLyNongTrai.cs
Code:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace QuanLyNongTrai
{
    public class QuanLyNongTrai
    {
        private List<GiaSuc> gs = new List<GiaSuc>();
        public void Nhap()
        {
            Console.Write("nhap vao so luong gia suc trong trang trai :");
            int n = int.Parse(Console.ReadLine());
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("Gia suc thu {0}\nnhap vao loai gia suc (Bo :1/Cuu :2/De :3) :", (i + 1));
                int j = int.Parse(Console.ReadLine());
                while (j != 1 && j != 2 && j != 3)
                {
                    Console.Write("nhap sai loai gia suc vui long nhap lai :");
                    j = int.Parse(Console.ReadLine());
                }
                if (j == 1)
                {
                    Bo b = new Bo();
                    this.gs.Add(b);
                }
                if (j == 2)
                {
                    Cuu c = new Cuu();
                    this.gs.Add(c);
                }
                if (j == 3)
                {
                    De d = new De();
                    this.gs.Add(d);
                }
            }
        }
        public void Xuat()
        {
            int sobo = 0, socuu = 0, sode = 0, tongsua = 0;
            for (int i = 0; i < this.gs.Count; i++)
            {
                Console.WriteLine("Chi tiec gia suc thu :{0}", i + 1);
                Console.WriteLine("\t+ Loai gia suc :{0}",this.gs[i].LayLoai());
                Console.WriteLine("\t - So luong con :{0}", this.gs[i].SoLuongCon());
                Console.WriteLine("\t - Tieng keu :{0}", this.gs[i].TiengKeu());
                Console.WriteLine("\t - Luong sua :{0}", this.gs[i].SoLuongSua());
                if (this.gs[i].LayLoai() == "Bo")
                    sobo = sobo + 1 + this.gs[i].SoLuongCon();
                if (this.gs[i].LayLoai() == "Cuu")
                    socuu = socuu + 1 + this.gs[i].SoLuongCon();
                if (this.gs[i].LayLoai() == "De")
                    sode = sode + 1 + this.gs[i].SoLuongCon();
                tongsua = tongsua + this.gs[i].SoLuongSua();
            }
            Console.WriteLine("So luong Bo trong trang trai {0}", sobo);
            Console.WriteLine("So luong Cuu trong trang trai {0}", socuu);
            Console.WriteLine("So luong De trong trang trai {0}", sode);
            Console.WriteLine("Luong Sua trong trang trai {0}", tongsua);
        }
    }
}

Hay thì thank em cai lấy tinh thần hen.:d


Góp vui source Quản lý Nông Trại Untitled-1

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
thuy ngan
Member

thuy ngan
Member
Giới tính : Nữ
Tuổi : 31
Posts Posts : 85
Coins Coins : 141
Thanked Thanked : 11
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

Bài Này Đâu Cần Đa Hình, Vì Đề Yêu Cầu Là : "Áp dụng kế thừa, xây dựng chương trình cho phép người chủ nông trại nhập
vào số lượng gia súc ban đầu ở mỗi loại.". Làm Như Trên Hình Như Không Đúng LẮm Thì Phải Góp vui source Quản lý Nông Trại 371239.
Còn phương thưc SinhCon vì cả 3 lớp con giống nhau nên đâu cần virtual, cho kế thừa luôn cũng đc mà

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

hình như Ngân cóc đọc đè không kỹ rùi,yêu cầu bài toán là ,sau 1 khoảng thời gian,chủ trang trại muốn tính xem số lượng gia súc mỗi loại và tổng lượng sữa của trang trại.nếu không dùng đa hình thì làm sao mình tìm dc số lượng gia súc con chứ.cái phương thức sinh con do mỗi loại gia súc sinh số lượng con khác nhau(random) nên phải cho nó override lại thui,và nếu khai báo ở lớp cha,mà không gọi lại lớp con thì làm sao nó tồn tại trỏng lớp con chứ


Góp vui source Quản lý Nông Trại Untitled-1

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Trần Ngọc Anh
Member

Trần Ngọc Anh
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 32
Posts Posts : 279
Coins Coins : 691
Thanked Thanked : 64
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

Trích dẫn :

nếu không dùng đa hình thì làm sao mình tìm dc số lượng gia súc
con chứ.cái phương thức sinh con do mỗi loại gia súc sinh số
lượng con khác nhau(random) nên phải cho nó override lại thui,và
nếu khai báo ở lớp cha,mà không gọi lại lớp con thì làm sao nó
tồn tại trỏng lớp con chứ

Có chứ, nếu khai báo ở lớp cơ sở thì lớp dẫn xuất có thể dùng mà. chỉ cần gọi nó ra chứ đâu cần định nghĩa lại phương thức đó đâu. Số lượng con khác nhau nhưng ko quy định cụ thể cho từng loại nên chỉ cần random 1 lần thôi, còn như ChoSua thì mỗi loại khác nhau nên mới cần override lại chứ???


---------Học là bể khổ => Quay đầu là bờ--------
--------------------Số phận của chúng ta là đây-------------------------
Góp vui source Quản lý Nông Trại 1268443227nghien1

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

thì ý tui là phải gọi lại đó,nhưng do bài này ở lớp dẫn xuất tui đều cho số lượng con xác định nên định nghĩa lại bởi vì nếu không thì sau 1 khoảng thời gian nhất định số lượng con của các loại gia súc đều giống nhau(do chỉ random cùng 1 lần).mà như vậy thì không được khả thi và không hay cho lắm,nên đành lòng phải định nghĩa lại thui


Góp vui source Quản lý Nông Trại Untitled-1

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
acb093
Member

acb093
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 416
Coins Coins : 400
Thanked Thanked : 43
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

ý cho hỏi nghiệp tí, lớp gia súc là của 1 con gia súc hay nguyên cả đàn gia súc vậy.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
KySyRong
Member

KySyRong
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 631
Coins Coins : 1810
Thanked Thanked : 102
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

cho hỏi mình làm đề trên moodle hay làm ở đâu? mình ko thấy làm tổng số lượng sữa hay gia súc.
còn 1 câu hỏi nữa: là hàm random của nghiệp làm vậy là sao? X chưa hiểu lắm(có thể tách ra làm vd :cụ thể hơn ko)


Góp vui source Quản lý Nông Trại 25187d6224a7bb5e1bfc63c343674e93-6dGóp vui source Quản lý Nông Trại A40781094019c430061d4344243f3374-1Góp vui source Quản lý Nông Trại 25187d6224a7bb5e1bfc63c343674e93-6d
-----------------------------------------------------------------------
cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dạy cho ta thêm này nữa để yêu thương

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
daokiem_votinh64
Member

daokiem_votinh64
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 556
Coins Coins : 2157
Thanked Thanked : 168
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

lớp gia suc là lớp trừu tượng,mình xây dựng nó để tạo ra lớp thực thui,đâu quan tam sâu nó đâu,nhưng theo tui nghĩ thi nếu mình xét tới bản chất thì nó cũng là 1con vật thui,cũng giống như,khi Bò kế thừa từ GiaSuc thì bò là 1 con vật thì cha của nó cũng là 1 con vật

tui nghĩ là như thế thui.cho ý kiến hen


Góp vui source Quản lý Nông Trại Untitled-1

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
acb093
Member

acb093
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 31
Posts Posts : 416
Coins Coins : 400
Thanked Thanked : 43
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

xí lộn tại mới vô thấy số lượng tưởng là số lượng con trong bầy.

đâu thấy sử dụng mấy thuộc tính đó đâu khai báo chi mất công.

về cơ bản thì ok hết chỉ là mỗi người làm 1 kiểu nên không ai giống ai thôi.


[You must be registered and logged in to see this link.]

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
khanh_pro91
Member

khanh_pro91
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 2
Coins Coins : 4
Thanked Thanked : 0
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

anh oi e hoc lap trinh rat te, a lam on rap lai mot chuong trinh hoan chinh, chay duoc dum e di, 3/12 la e bao cao oy. lam on dum e..thank a nhieu

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
khanh_pro91
Member

khanh_pro91
Member
Giới tính : Nam
Tuổi : 30
Posts Posts : 2
Coins Coins : 4
Thanked Thanked : 0
Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

cac doan chuong trinh nay lam cách nao để rap lại hoàn chỉnh vậy, may anh chỉ dùm em

※ Bài viết cùng chuyên mục


Tác giảThông điệp
Sponsored content


Góp vui source Quản lý Nông Trại Empty

※ Bài viết cùng chuyên mục


 
Góp vui source Quản lý Nông Trại
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Windows Việt :: Lưu Trữ :: Lưu Trữ - Các môn học cũ :: PP Lập Trình Hướng Đối Tượng-
[Windows Việt] Deverloped by Nguyễn Gia Phú - https://windows.forumvi.com
Powered by © Forumotion.com - phpBB™ version ©phpBB2
Go to top Go to bottom